Tag: Sørmarka

05/09/2015 / Miejsca

W szkole strasznie dają nam popalić, całe szczęście przyjechał Tro i mam dobry pretekst, by…